Pagina's

donderdag 13 juni 2013

Max de brandweerkat
The mice are back now it is quiet again since FELTFULL.
Cat Max is outside all day. Walking around, looking for mice, catching a mous once in a while and...laying in the sun for a nap to get new power for the next haunt...What a beautiful life at the Friesian meadows!

De muizen durven zich weer te vertonen na al het rumoer tijdens FELTFULL.
Kat Max (genoemd naar de brandweerkat van de 'gouden boekjes', ken je ze nog?) is de hele dag buiten. Een beetje rondlopen, een beetje rondkijken, af en toe een muisje vangen en...lekker luieren in het zonnetje om energie op te doen voor de volgende zoektocht...Een leven als een kat op een Fries erf!

woensdag 12 juni 2013

Empty nest...:)))...???

After the intensive week of FELTFULL and the much to busy weeks before and the wonderfull Filzschule week my place looks só very empty...
I know, I didnot have the time to get used to this new part of the building. 
And it was so much fun to see Irit and her class working here. 
And now it is empty, very empty. Hollow sounds, flat floors, mercilessly, ruthlessly emptiness...
What can I do? 
Organize another FELTFULL? I will, but it will have to wait. 
Organize workshops by 1 guestteacher? I will, but it will have to wait. 
Organize workshops by me, myself? I will, but...
First I will have to fill this room with all my studio stuff to be ready for another new floor...
The men with the concrete will come. I like it and I hate it!

Na de intensieve week FELTFULL en de veel te drukke weken ervoor en de geweldige week Filzschule lijkt het hier zó ontzettend leeg...
Ik weet het, ik had nog geen tijd om aan dit nieuwe deel van het gebouw te wennen.
En het was zo ontzettend leuk om Irit hier aan het werk te zien met haar cursisten.
En nu is het leeg, heel erg leeg. Geluiden klinken hol, de vloer lijkt zo glad, ongenadige leegte...
Wat zal ik er aan doen?
Een nieuwe FELTFULL organiseren? Dat zal ik, over een tijdje.
Workshops door 1 gastdocent organiseren? Ook dat zal ik, over een tijdje.
Zelf workshops geven? Ook dat zal ik...
Maar eerst moet ik mijn atelier helemaal leeg halen en al het spul in deze ruimte opslaan. In mijn atelier komt ook eindelijk een nieuwe vloer...De afdrukken van koeienpoten verdwijnen onder een nieuwe laag mooi glad beton.
De betonmannen komen er aan. Ik vind het fijn, maar ik vind het ook VRESELIJK!

dinsdag 11 juni 2013

A lovely day! Een heerlijke dag!

Today was a really lovely day.

First: the conversation with our Accountant turned out well. I was happy about that. I was a bit nervous before. But it hadnot been necessary to be nervous at all...

Then, much more important, the results of the physical examination that is regularly done was very good. The greatly enlarged lymph nodes between my lungs are getting smaller!
I was so very happy to hear this news. I was a bit afraid all my hard work lately would effect the sarcoïdose in a negative way. I know, maybe I shouldnot...but I like to go for my goals and I take the physical consequences for granted. As far as the consequences are restricted to my 'normal' muscle and joint pains and tiredness...To achieve a goal gives me so much energy!  Ofcourse I don't want to become worse in health.
So, the news of my physician made me so glad! I spoiled myself with a wine in the sun. (Which was here today! Coïncidence?)

Vandaag was het een heerlijke dag.
Allereerst viel het gesprek met de accountant positief uit. Gelukkig, ik was toch een beetje nerveus...

En, veel belangrijker: de uitslag van de lichamelijke onderzoeken die ik regelmatig onderga was zeer goed. De sterk vergrootte lymfklieren tussen mijn longen zijn kleiner geworden! Ik was zo ontzettend blij met dit goede nieuws! Ik was toch een beetje bang dat mijn harde werken van de laatste maanden een negatieve invloed zou hebben op de sarcoïdose. Ik weet het, misschien zou ik mezelf wat meer in acht moeten nemen...maar ik hou er zo van om mijn doelen na te streven en ervoor te gaan. En dan neem ik de lichamelijke ongemakken maar voor lief. Het geeft me zoveel energie als ik iets voor elkaar heb gekregen! Natuurlijk mag het niet het gevolg hebben dat mijn gezondheid verslechterd.
Het nieuws van de dokter maakte me echt heel gelukkig! Ik heb mezelf verwend met een wijntje in de zon! (Die scheen zo waar vandaag! Toeval?)