Pagina's

zondag 22 april 2012

The last day

 The last day of the last course of this season: felting a large shawl or a short waistcoat. After the first 3 friday mornings learning and practising techniques my students are ready for their 'masterpiece'. During this last whole day they will make their own clothing for the very first time. The students choose their own design, model and materials. I want them to feel free in this and dare to try something different.


De laatste dag van de laatste cursus van dit seizoen: een grote omslagdoek of een kort vestje vilten. Na de 1e 3 vrijdagochtenden vilt-technieken leren en uitproberen zijn mijn studenten klaar voor hun 'meesterstuk'. Tijdens deze laatste hele dag gaan ze voor het eerst hun eigen kleding vilten. De studenten kiezen hun eigen ontwerp, model en materialen. Ik wil ze daarin graag vrijlaten en moedig ze aan iets 'anders' te proberen.
 Some of my students are more experienced than the others, but all have made a wonderfull piece. Every time, at the end of a course, I notice the enthusiasm and the togetherness of the group. Some students are following my felt courses since the beginning of the studio,  regularly or with space in between, some students are still in the beginning phase. It doesnot matter. The atmosphere is always good, there is plenty of room, there is plenty of time to give instructions ( even to the insecure students), there is lots of fun.


De vilt-ervaring van mijn studenten verschilt nogal, maar iedereen heeft iets heel moois gemaakt. Elke keer als een cursus het einde nadert valt me het enthousiasme en de saamhorigheid van de groep op. Sommigen komen al vilten sinds de start van het atelier, regelmatig of af en toe, anderen zijn nog maar net begonnen met vilten. Dat geeft allemaal niets. De sfeer is altijd goed, er is meer dan genoeg ruimte, ik vind het belangrijk veel aandacht te geven aan de begeleiding en instructie (ook aan de wat onzekere studenten), er is altijd veel plezier. 
 At the end of the season I always have mixed feelings: I'm glad to have my studio for my self for some months, but I'm already starting to miss the joy together...


Aan het einde van het seizoen heb ik altijd gemengde gevoelens: Ik ben blij dat ik mijn atelier weer even voor mijzelf heb, maar ik weet dat ik het plezier samen ook zal missen...
Isnot she gorgious?
I have to start thinking about my new felt courses from September next.


Is ze niet geweldig?
Ik moet hard gaan nadenken over de vilt-cursussen die in september weer gaan starten.

donderdag 19 april 2012

It's raining cats and dogs and I'm as good as I can be...

 It's really a terrible spring, what the weather is concerned. Cold, rainy, windy. A difference of 15 degrees (Celsius) with spring last year. 
But...I'm happy!
Yesterday I received a positive message. My body accomodates no scary cancer cells. All needles were forgotten immediatly. Party time!!! Well...something is not quite okay, my immune system seems to be working to hard. Or something like that (will hear more next week). 
 I like to work hard, cannot be very wrong...?Or...? 
Felting time!!! 

Het is een vreselijke lente, wat het weer betreft dan. Koud, regen, wind. Een verschil van 15 graden met de lente van vorig jaar.
Maar...ik ben gelukkig!
Gisteren kreeg ik een goed bericht. Ik heb geen nare kankercellen die mijn lijf vervuilen. Alle naaldenherinneringen verdwenen als sneeuw voor de zon. Feest! Nou ja, er is wel iets aan de hand. Iets met mijn immuunsysteem. Dat werkt te hard ofzoiets. (Meer hoor ik volgende week). Dat kan toch niet erg zijn? Ik hou wel van hard werken.
Vilten!!!

These pieces are laying here already for a while. I have tried different kinds of wool (yeah...I know...again) and prefelt to felt together on my felting machine. Like it!

Deze grote lappen liggen er al weer een tijdje. Even verschillende wolsoorten (ja, alweer...) en voorvilt uitgeprobeerd op Jans, mijn machien. Mooi wel!


vrijdag 13 april 2012

I don't like needles...


Yesterday I almost fainted when the nurse couldnot get the infusion needle into my veins...Today I'm recovering another medical examination. My throat hurts, but I'm back felting (a little) again. Is it a reaction on yesterday that I grabbed the felt needles? 
Looking at the bumps of this experiment I thought it could look the same as my inner...
This felt piece is a kind of experiment with wool I never used before: Kap Merino carded fleece.  A kind of wool that felts very firm, it has a real short fiber. I hoped I should be able to make a firm kind of vessel, but I also wanted bumps on it. Unfortunately the Kap Merino layer at the outside (on top of 2 layers of Austral Merino and some Mountain Sheep) was felting so strong that this layer flattened completely. The bumps were almost dissapeared. I had to use the needle, although I don't like that. Especially after the experience of yesterday. But, welll...one has to do what one has to do...And the bumps are coming back!


Gisteren ging ik bijna van mijn stokje toen de verpleegster de naald van het infuus maar niet in mijn ader kreeg...Vandaag ben ik aan het herstellen van weer een medisch onderzoek. Mijn keel doet pijn, maar ik ben weer een beetje aan het vilten geslagen. Is het een reactie op gisteren dat ik de viltnaalden pakte?
Toen ik de bobbels op mijn viltwerk zag dacht ik 'zo zou ik er van binnen wel eens uit kunnen zien'...
Dit viltwerk is een experiment met wol die ik nog niet eerder heb geprobeerd: Kap Merino kaardvlies. Een wolsoort die zeer stevig vilt, met heel korte vezels. Ik hoopte dat ik er makkelijk een stevige 'vaasachtige' mee zou kunnen maken, maar ik wilde er ook bobbels op. Helaas viltte de Kap Merino laag aan de buitenkant ( bovenop 2 lagen Australische merino en wat bergschaap) zo stevig dat het een gladde, vlakke laag werd. De bobbels waren bijna verdwenen. Ik moest de naald wel gaan gebruiken, hoewel ik er niet dol op ben. Helemaal niet na mijn ervaringen gisteren. Maar, wat moet dat moet...En de bobbels zijn weer terug!

zondag 1 april 2012

Only simple squares...After 6 weeks of back and forth to the hospital for medical examinations I'm a little tired of it all. Every time I am nervous again and still I don't know anything. I am so very happy with the housework for the 'Fit-in-Filz' course! For my work with transparant felt I am making first a lot of samples of different kinds of wool. Just felting small squares. It makes my head empty. I just enjoy watching the fibres accompany each other into felt. I enjoy feeling the fibres change from singletons into hugging fibers. I enjoy watching the differences of the various wool, fibers, felt. I enjoy creating just simple squares. While listening to simple beautiful music, Ludovico Einaudi. It fills my heart!

Na 6 weken heen en weer naar het ziekenhuis voor medische onderzoeken heb ik er zó schoon genoeg van. Elke keer maak ik me toch weer behoorlijk nerveus. En ik weet nog steeds eigenlijk niet veel. Ik ben zo blij met het huiswerk dat ik 'moet' doen voor de 'Fit-in-Filz'cursus! Voor mijn werk met transparant vilt ben ik eerst allemaal proefjes aan het maken van verschillende wolsoorten. Alleen kleine vierkantjes vilten. Het maakt mijn hoofd leeg. Ik geniet van het samengaan van de wolvezels in vilt. Ik geniet van het moment dat je vilt voelt ontstaan. Ik geniet van de variëteit in wolletjes, vezels, vilt. Ik geniet van het maken van alleen maar kleine vierkantjes. Ondertussen luister ik naar prachtige muziek, Ludovico Einaudi. Het vult mijn hart!