Pagina's

zaterdag 26 mei 2012

The flagsThe flags shall be flown!
I have felted 2 flags, raw wool from Schoonebeeker and some red carded Mountainsheep on heavy silk pongé fabric. After that I dyed them partially yellow and tacked them on the steal of old 'polsstokken'. (I don't know the translation, they are used for a typical Friesian sport).
I have different good reasons to hang out the flags! First of all my 2 sons are doing their exams well untill now. Second: the diagnosis of my illness, it's just sarcoïdose. I have to take care of myself a bit more and will be checked now and then. 
I'm really relieved by these 2  important things in my life!
And ofcourse there was the artroute through my neighbourhood. The 2 flags were showing the path to the studio and made it a festive sight.


De vlaggen hangen uit!
Ik heb 2 vlaggen gevilt, ruwe vachtwol van de Schoonebeeker en wat rode kaardvlies van het Bergschaap op dikke kwaliteit pongé zijde. Gedeeltelijk geel geverfd en aan de palen van een paar oude polsstokken geniet (De polsstokken heb ik in de schuur van onze oude boerderij gevonden).
Ik heb een aantal goede redenen om de vlaggen uit te hangen! Ten eerste gaat het tot nu toe heel goed met de examens van mijn 2 zoons. Ten tweede heb ik de diagnose van mijn ziekte gehoord, het is sarcoïdose. Het lijkt mee te vallen. Ik moet goed voor mezelf zorgen en wordt regelmatig gecheckt. Deze 2 voor mij belangrijke dingen geven me een groot gevoel van opluchting!
En daarnaast was er natuurlijk de kunstroute door onze gemeente, Littenseradiel. De 2 vlaggen stonden te wapperen aan het begin van het pad naar het atelier. Het stond super vrolijk en feestelijk.

During  the 2 days of the artroute I demonstrated the making of a big feltwork. I have constructed a huge table to work on, 3m75 x 2m50, with upstanding edges to prevent waterfalls all over. I made the photo after closing time. There were about 165 visitors...


Tijdens de 2 dagen van de kunstroute demonstreerde ik het maken van een groot viltwerk. Ik heb een heel grote tafel geconstrueerd om op te werken, 3.75m x 2.50m, met opstaande randen om wateroverlast te voorkomen. De foto heb ik 's avonds gemaakt, toen er niemand meer was. Er zijn ongeveer 165 bezoekers geweest...


My 'blocks' wall hangings were admired by many visitors. A pity I didnot sell them. On the other hand...


Mijn 'blokken' wandkleden oogsten veel bewondering. Jammer dat het bij kijken bleef, hoewel...