Pagina's

dinsdag 27 november 2012

Fire inside???

Will it be enough? The wood-boys brought an enourmous amount of wood, 3 m3. It won't be enough, I know. Our huge fire place swallows lots of these small pieces. It's okay. 
I like it very much to sit by the fire and to look into the flames. It makes my head empty. Ready for all the new stuff in my mind. 
Zal het genoeg zijn? De hout-jongens brachten een enorme berg hout, 3 kuub. Het is niet genoeg, ik weet het. Onze zeer grote houtkachel vreet bergen van deze stukjes. Het is oké. Ik hou er zo van om bij het vuur te zitten en in de vlammen te kijken. Het maakt mijn hoofd leeg. Klaar om weer gevuld te worden met nieuwe dingen.

This winter I will have a lot to think over. All kinds of new plans and new directions in my life. Very exciting! Meanwhile I'm felting as much as possible next to all these matters and my workshops. I'm puzzling and trying new ways in my felt. I'm getting often very impatient because of the time-consuming techniques. I have to pause regularly because of my impatience. And it crossed my mind often to stop with this sh...But every time when I come back in my studio and look at my work I think 'it's okay, just go on...'. So I go on and have to be patience. All the new ideas in my head will have to wait. I'm sorry that I cannot show pictures at this moment. You will have to wait till I'm satisfied with the results...Just be as patience as I...:)   
Komende winter zal ik veel te overdenken hebben. Veel nieuwe plannen en richtingen in mijn leven. Héél spannend! Ondertussen ben ik zo veel mogelijk aan het vilten tussen het plannen maken en de workshops door. Ik ben aan het puzzelen en uitproberen, probeer nieuwe viltmanieren uit. Ik word nogal eens erg ongeduldig door de tijdrovende technieken. Ik moet regelmatig even stoppen omdat ik er kriegelig van word. Vaak dacht ik erover om het maar in een hoek te gooien...Maar elke keer als ik terugkom in mijn atelier en naar mijn werk kijk denk ik: 'oké, het is goed. Gewoon volhouden...' Dus ga ik door en moet ik mijn ongeduld bedwingen. Alle nieuwe ideeën in mijn hoofd zullen even moeten wachten. Het spijt me dat ik geen foto's kan laten zien op dit moment. Je zult moeten wachten tot ik tevreden ben met de resultaten. Gewoon even geduld hebben...:)

Has this something to do with it...? This piece is called 'there is a fire inside'...
Heeft dit er iets mee te maken...?  Dit werk heet 'there is a fire inside'...

Meanwhile it is cold and rainy outside. Though this beautiful spot on the border of my land is always attractive. Even in autumn, even in misty weather. I love the water plants, called reed I guess...?
Ondertussen is het koud en regenachtig buiten. Maar dit schitterende plekje aan de rand van mijn landje is altijd bijzonder mooi. Zelfs tijdens mistige herfstdagen. Ik hou van het riet aan de rand van de sloot! Schitterend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten