Pagina's

maandag 31 december 2012

Lokkich 2013!

Lokkich 2013!  Gelukkig 2013!  Heureux 2013!  Glücklich 2013!  Lycklig 2013!  Laimingas 2013!  Boldog 2013! מאושר  2013!  Glad 2013!
Het vooruitzicht van het komende nieuwe jaar maken veel emoties bij me los. 
Ik word bij voorbaat wat nerveus, geestdriftig, geïnspireerd, blij, onrustig, daadkrachtig, kriebelig, volvertrouwen, vastberaden, gelukkig, als ik denk aan alle nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die zich gaan aandienen in en om atelier FILT. 
Een verwachtingsvolle spanning maakt zich van mij meester.

Ik weet het…ik ben zelf de veroorzaker van de meeste ontwikkelingen. Deze spanning heb ik opgezocht, vind ik leuk en boeiend. Maar, ik merk nu al: het breidt zich uit als een olievlek…Oeps…

Ik heb me steeds voorgenomen mijn viltwerk en alles wat ermee samen hangt leuk en vooral ook ontspannen te houden. Dat is een van de waardevolle aspecten van mijn mooie atelier en dat blijft ook zo. Voor mijzelf én voor alle cursisten van atelier FILT!

2013 is het jaar waarin atelier FILT Viltwerk 5 jaar bestaat.
2013 is het jaar waarin ik mijn opleiding ‘Fit-in-Filz’ afrond.
2013 is het jaar waarin onze werkstal af gebouwd zal worden.
2013 is het jaar waarin ik zal meedoen aan diverse exposities buiten het atelier.
2013 is het jaar waarin een internationaal viltsymposium gehouden zal worden bij atelier FILT.
2013 is het jaar waarin mijn eigen cursussen en workshops een belangrijke pijler blijven van atelier FILT.

Kortom: er staat veel te gebeuren in en rond atelier FILT komend jaar!

Mijn wens voor 2013 is om veel nieuwe en oude viltvrienden te mogen ontmoeten in en om atelier FILT. Ik hoop je te zien!

2013 will be the year of the 5-year anniversary of studio FILT.
2013 will be the year in which I finish my education at Filzschule Oberrot.
2013 will be the year in which our stable-rebuilding will be finished.
2013 will be the year of several exhibitions outside the save doors of my studio...
2013 will be the year of an International felt symposium at FILT's.
2013 will be the year in which my own courses and workshops will remain the main activity at FILT's.

Lots of excitings things are going to happen at FILT's the coming year!

My wish for 2013 is to meet a lot of new and old felt friends in and around studio FILT. I'm looking forward to meet you!   dinsdag 27 november 2012

Fire inside???

Will it be enough? The wood-boys brought an enourmous amount of wood, 3 m3. It won't be enough, I know. Our huge fire place swallows lots of these small pieces. It's okay. 
I like it very much to sit by the fire and to look into the flames. It makes my head empty. Ready for all the new stuff in my mind. 
Zal het genoeg zijn? De hout-jongens brachten een enorme berg hout, 3 kuub. Het is niet genoeg, ik weet het. Onze zeer grote houtkachel vreet bergen van deze stukjes. Het is oké. Ik hou er zo van om bij het vuur te zitten en in de vlammen te kijken. Het maakt mijn hoofd leeg. Klaar om weer gevuld te worden met nieuwe dingen.

This winter I will have a lot to think over. All kinds of new plans and new directions in my life. Very exciting! Meanwhile I'm felting as much as possible next to all these matters and my workshops. I'm puzzling and trying new ways in my felt. I'm getting often very impatient because of the time-consuming techniques. I have to pause regularly because of my impatience. And it crossed my mind often to stop with this sh...But every time when I come back in my studio and look at my work I think 'it's okay, just go on...'. So I go on and have to be patience. All the new ideas in my head will have to wait. I'm sorry that I cannot show pictures at this moment. You will have to wait till I'm satisfied with the results...Just be as patience as I...:)   
Komende winter zal ik veel te overdenken hebben. Veel nieuwe plannen en richtingen in mijn leven. Héél spannend! Ondertussen ben ik zo veel mogelijk aan het vilten tussen het plannen maken en de workshops door. Ik ben aan het puzzelen en uitproberen, probeer nieuwe viltmanieren uit. Ik word nogal eens erg ongeduldig door de tijdrovende technieken. Ik moet regelmatig even stoppen omdat ik er kriegelig van word. Vaak dacht ik erover om het maar in een hoek te gooien...Maar elke keer als ik terugkom in mijn atelier en naar mijn werk kijk denk ik: 'oké, het is goed. Gewoon volhouden...' Dus ga ik door en moet ik mijn ongeduld bedwingen. Alle nieuwe ideeën in mijn hoofd zullen even moeten wachten. Het spijt me dat ik geen foto's kan laten zien op dit moment. Je zult moeten wachten tot ik tevreden ben met de resultaten. Gewoon even geduld hebben...:)

Has this something to do with it...? This piece is called 'there is a fire inside'...
Heeft dit er iets mee te maken...?  Dit werk heet 'there is a fire inside'...

Meanwhile it is cold and rainy outside. Though this beautiful spot on the border of my land is always attractive. Even in autumn, even in misty weather. I love the water plants, called reed I guess...?
Ondertussen is het koud en regenachtig buiten. Maar dit schitterende plekje aan de rand van mijn landje is altijd bijzonder mooi. Zelfs tijdens mistige herfstdagen. Ik hou van het riet aan de rand van de sloot! Schitterend.

maandag 8 oktober 2012

Empty nest is a fact

The birthday garlands are still hanging in the house. No time yet to clear them away...Last friday our youngest reached the age of 18. 
And...the following 2 days we were busy cleaning and painting the new studio of our 2 sons (19 and 18 years) and remove their stuff from Baard to Groningen where they are both  studying at the Hanzehogeschool. 
It's a real big step for them and I'm very proud of my sons. They enjoy their new study and their new place to live só much! I'm very lucky when I notice that.
But...at home it is very quiet and empty. 
I have to go felting soon before my eyes will give away my feelings...

De verjaardagsslingers hangen nog in huis, ik heb nog geen tijd gehad ze weg te halen. (Eigenlijk vind ik het altijd wel zo gezellig en laat ze minstens nog 1 week hangen).
Afgelopen vrijdag werd onze jongste 18 jaar.
De volgende 2 dagen zijn we druk bezig geweest met schoonmaken en verven en het verhuizen van de spullen van onze 2 zoons (18 en 19 jaar oud) van Baard naar Groningen, waar ze beide studeren aan de Hanzehogeschool.
Het is een grote stap voor ze en ik ben erg trots op ze. Ze vinden hun nieuwe studie erg leuk en interessant en ze vinden het heerlijk om op zichzelf te gaan wonen. Een genot om te zien!
Maar...thuis is het erg stil en leeg.
Ik moet maar snel en veel gaan vilten, voor mijn ogen boekdelen gaan spreken...


donderdag 20 september 2012

Languages on FELTFULL: ENG, NL, DE, ...

Dear felter, Beste vilter, Liebe Filzerin,

ENG: We did get some questions, here you can read the answers:
NL: We ontvingen nog wat vragen, hier kan je de antwoorden lezen:
DE: Wir haben einige Fragen bekommen, hier sind die Antworten:


ENG: How to participate:

1.
 Email truusjeh@xs4all to receive the flyer and registration form and workshop schedule.
2. Sign up by filling and emailing the registration form + 1st payment à € 395,- (Registration and 1st payment has to be done before subscribing for workshops).
3.  Subscribing for workshops will be possible from October 1st 2012, 00h01. You sign up for 2 workshops, let us know for both workshops your 1st and 2nd choice.
4. As soon as possible you will receive your personal schedule of your workshops. Depending on the interest we make the schedule. First signed up, first signed in. If a workshop is fully booked you get your 2nd choice.
After you have got our email concerning your personal workshops schedule you will have 2 weeks time to think it over. If desired withdraw with deposit refund possible within these 2 weeks. After this period of 2 weeks schedule will be final.
5. Payment 2nd term before February 1st 2013

Feltfull is a full week experience with 5 very special and marvellous felt teachers, activities and excursion.


NL: Procedure deelname aan FELTFULL:

1.
 Email truusjeh@xs4all om de flyer en het registratieformulier met workshopschema te ontvangen.
2. Registreer je d.m.v. het invullen en emailen van het registratieformulier EN de aanbetaling à € 395,- over te maken. (Je moet geregistreerd zijn en de aanbetaling hebben betaald vóór je je kunt opgeven voor de workshops)
3.  Inschrijven voor workshops is mogelijk m.i.v. 1 Oktober 2012, 00:01 u. Je schrijft je in voor 2 workshops, per workshop geef je je1e en 2e keus aan.
4. Je ontvangt het persoonlijke schema van je workshops zo snel mogelijk. Afhankelijk van de interesse stellen wij het workshopschema samen. Wie het eerst inschrijft heeft de eerste keus. Als een workshop is volgeboekt kom je in de workshop van je 2e keus.
Nadat je van ons je persoonlijke workshopschema per email hebt ontvangen heb je 2 weken de tijd om er wel/niet mee akkoord te gaan. Indien gewenst kunnen we je registratie cancelen en je aanbetaling terug storten. Na de periode van 2 weken is je workshopschema definitief.
5. Betaling van de 2e termijn voor 1 Februari 2013.

Feltfull is een ‘ full week experience’ met 5 zeer speciale vilt docenten met hun eigen stijl, activiteiten en excursie.


DE: Teilnahmebedingungen FELTFULL:

1. Schicken Sie eine E-Mail an truusjeh@xs4all um den Flyer und das Workshop-Schema zu empfangen.
2. Um sich zu registrieren füllen Sie das Anmeldungsformular aus, verschicken es als E-Mail und überweisen die Anzahlung à € 395 (sobald Sie sich angemeldet haben und die Anzahlung überwiesen haben können Sie sich anmelden für die Workshops).
3. Ab 1. Oktober 2012 00.01 können Sie sich anmelden für die Workshops. Sie melden sich an für zwei Workshops und teilen per Workshop Ihre erste und zweite Wahl mit.
4. Sie empfangen Ihr persönliches Workshop-Schema so schnell wie möglich. Je nach Interesse stellen wir das Workshop-Schema auf. Insofern ein Workshop ausgebucht ist nehmen Sie am Workshop Ihrer zweiten Wahl teil.
Nach Empfang Ihres persönlichen Workshop-Schemas per E-Mail haben Sie zwei Wochen die Möglichkeit um einzustimmen oder nicht. Auf Wunsch können wir die Anmeldung rückgängig machen und Ihre Anzahlung zurückbuchen. Nach zwei Wochen ist Ihr Workshop-Schema definitiv.
5. 2. Teilzahlung für 1. Februar 2013

FELTFULL ist ein wochenfüllendes Erlebnis mit fünf sehr besonderen und hervorragenden Lehrerinnen, Aktivitäten und Excursionen.

maandag 10 september 2012

Irit Dulman: info workshops FELTFULL

See the tab above (on the blog) for information about the 3-days and 2-days felt courses by IRIT DULMAN at the felt symposium FELTFULL. If you want to receive more info please contact me at truusjeh@xs4all.nl .  It will be a lovely event with very special felt teachers! Next to Irit Dulman:  Vilte Kazlauskaite , Judit Pócs, Claudia Burkhardt and Miriam Verbeek. Come over and join FELTFULL!

zaterdag 25 augustus 2012

Vilte Kazlauskaite: info workshops FELTFULL


See the tab above (on the blog) for information about the 3-days and 2-days felt courses by VILTE KAZLAUSKAITE at the felt symposium FELTFULL. If you want to receive more info please contact me at truusjeh@xs4all.nl .  It will be a lovely event with very special felt teachers! Next to Vilte Kazlauskaite: Irit Dulman, Judit Pócs, Claudia Burkhardt and Miriam Verbeek. Come over and join FELTFULL!

dinsdag 21 augustus 2012

Claudia Burkhardt: info workshop FELTFULL


See the tab above (on the blog) for information about the 2-days felt course by CLAUDIA BURKHARDT at the felt symposium FELTFULL. If you want to receive more info please contact me at truusjeh@xs4all.nl .  It will be a lovely event with very special felt teachers! Next to Claudia Burkhardt: Irit Dulman, Judit Pócs, Vilte Kazlauskaite and Miriam Verbeek. Come over and join FELTFULL!

donderdag 9 augustus 2012

FELTFULL, how to participate(Keep an eye on this blog for latest news and more information about the workshops).
Info about prices, registration, etc: scroll down

Feltfull is a full week experience with 5 very special and marvellous felt teachers, activities and excursion.


How to participate:


1. Email truusjeh@xs4all to receive the flyer and registration form and workshop schedule.

2. Sign up by filling and emailing the registration form + 1st payment à € 395,- (Registration and 1st payment has to be done before subscribing for workshops).
3.  Subscribing for workshops will be possible from October 1st 2012, after receiving the first payment on our bank account. You sign up for 2 workshops, 1st and 2nd choice.
4. As soon as possible you will receive the schedule of your workshops. Depending on the interest we make the schedule. First signed up, first in schedule. If a workshop is fully booked you get your 2nd choice.
After you have got our email concerning scheduling workshops you will have 2 weeks time to think it over. If desired withdraw with deposit refund possible within these 2 weeks. After this period of 2 weeks schedule will be final.
5. Payment 2nd term before February 1st 2013


A week full of meetings, inspiration, masterclasses, experiments, enjoying, art and handicraft.
In the middle of the vast Frisian Greidhoeke, an oasis of peace and space, the felt symposium ‘Feltfull’ will take place.
After organizing different international felt masterclasses for smaller groups the need arose for a larger event. ‘Feltfull’ is as felt symposium large enough to make a discovery tour along several teachers, and small enough to get to know each other in a cosy, relaxed atmosphere. All in the ambiance of the Frisian countryside: the beautiful, inspiring and green surroundings
of studio Filt.

During ‘Feltfull’ you are able to attend a masterclass of 3 days and a masterclass of 2 days.
The teachers are 5 international appreciated felters with their own specific qualities. On the day off there is an opportunity for an excursion, visit to musea, shopping in Leeuwarden, etc.
During the week there will be organized several activities. There will be all sorts of materials for sale. In the evening all students are able to take a look at all workshops.
The courses and all meals (breakfast, midday-* and evening meal) during ‘Feltfull’ will be on the terrain of Filt Viltwerk, Tongerwei 4, 8834 XC Baard, the Netherlands. If desired mediation for sleeping accommodation in authentic Frisian farmhouses in the area.
*During the excursion you take care for your own meal.

Teachers ‘Feltfull’:
Claudia Burkhardt from the Netherlands 
Irit Dulman from Israel
Judit Pócs from Hungary
Miriam Verbeek from the Netherlands
Vilte Kazlauskaite from Lithuania

Dates ‘Feltfull’: from May 24, 17h00, to May 31 2013, 10h00
Location ‘Feltfull’: the fields of Filt Viltwerk, Tongerwei 4, 8834XC Baard, The Netherlands
Costs ‘Feltfull’: € 695,- included 2 masterclasses, (almost) all meals, materials excluded
Payment first term, € 395,-, a.s.a.p.
Payment second term before February 1st 2013.
(If you want to be sure think of a cancellation insurance).

Traveling to Baard:
By airplane to Amsterdam Airport (Schiphol), see http://www.schiphol.nl/  From the heart of Schiphol you can travel by train directly or with one change to Leeuwarden. From Leeuwarden it is only 7 minutes by train to Mantgum. Transfer from Mantgum to B&B or Baard.
From B&B in Boazum and Mantgum shuttlebus to Baard.

Sleeping accommodation, mediation by Truus:
- Frisian farmhouse 'Ny Wybranda' in Boazum: group accommodation. Double rooms, single beds. Shared bathroom with 5 women. Modest accommodation. € 20,- p.p.p.n. incl.bedding/towels. (See www.nijwybranda.nl ) Breakfast at Filt's.
- Frisian farmhouse 'Gerbrandy State' in Boazum. Double and triple rooms, single beds. Every room bathroom/toilet. Hot air sauna, whirlpool, nice living. Luxury accommodation. € 27,50 - € 35,- p.p.p.n. incl.bedding/towels. (See http://www.gerbrandy-state.nl/ ) Breakfast at Filt's.
Shuttlebus from Boazum to FILT's and v.v.

dinsdag 7 augustus 2012

Miriam Verbeek: info workshop FELTFULL


See the tab above (on the blog) for information about the 3-days felt course by MIRIAM VERBEEK at the felt symposium FELTFULL. If you want to receive more info please contact me at truusjeh@xs4all.nl . It will be a lovely felt event with very special felt teachers! Next to Miriam Verbeek:   Vilte Kazlauskaite, Judit Pócs, Irit Dulman and Claudia Burkhardt. Come over and join FELTFULL!

maandag 6 augustus 2012

Judit Pócs: Info workshops FELTFULL


See the tab above (on the blog) for information about the 2 felt courses by JUDIT PÓCS at the felt symposium FELTFULL. If you want to receive more info please contact me at truusjeh@xs4all.nl . It will be a lovely felt event with very special felt teachers! Next to Judit Pócs:   Vilte Kazlauskaite, Miriam Verbeek, Irit Dulman and Claudia Burkhardt. Come over and join FELTFULL!

zaterdag 26 mei 2012

The flagsThe flags shall be flown!
I have felted 2 flags, raw wool from Schoonebeeker and some red carded Mountainsheep on heavy silk pongé fabric. After that I dyed them partially yellow and tacked them on the steal of old 'polsstokken'. (I don't know the translation, they are used for a typical Friesian sport).
I have different good reasons to hang out the flags! First of all my 2 sons are doing their exams well untill now. Second: the diagnosis of my illness, it's just sarcoïdose. I have to take care of myself a bit more and will be checked now and then. 
I'm really relieved by these 2  important things in my life!
And ofcourse there was the artroute through my neighbourhood. The 2 flags were showing the path to the studio and made it a festive sight.


De vlaggen hangen uit!
Ik heb 2 vlaggen gevilt, ruwe vachtwol van de Schoonebeeker en wat rode kaardvlies van het Bergschaap op dikke kwaliteit pongé zijde. Gedeeltelijk geel geverfd en aan de palen van een paar oude polsstokken geniet (De polsstokken heb ik in de schuur van onze oude boerderij gevonden).
Ik heb een aantal goede redenen om de vlaggen uit te hangen! Ten eerste gaat het tot nu toe heel goed met de examens van mijn 2 zoons. Ten tweede heb ik de diagnose van mijn ziekte gehoord, het is sarcoïdose. Het lijkt mee te vallen. Ik moet goed voor mezelf zorgen en wordt regelmatig gecheckt. Deze 2 voor mij belangrijke dingen geven me een groot gevoel van opluchting!
En daarnaast was er natuurlijk de kunstroute door onze gemeente, Littenseradiel. De 2 vlaggen stonden te wapperen aan het begin van het pad naar het atelier. Het stond super vrolijk en feestelijk.

During  the 2 days of the artroute I demonstrated the making of a big feltwork. I have constructed a huge table to work on, 3m75 x 2m50, with upstanding edges to prevent waterfalls all over. I made the photo after closing time. There were about 165 visitors...


Tijdens de 2 dagen van de kunstroute demonstreerde ik het maken van een groot viltwerk. Ik heb een heel grote tafel geconstrueerd om op te werken, 3.75m x 2.50m, met opstaande randen om wateroverlast te voorkomen. De foto heb ik 's avonds gemaakt, toen er niemand meer was. Er zijn ongeveer 165 bezoekers geweest...


My 'blocks' wall hangings were admired by many visitors. A pity I didnot sell them. On the other hand...


Mijn 'blokken' wandkleden oogsten veel bewondering. Jammer dat het bij kijken bleef, hoewel...

zondag 22 april 2012

The last day

 The last day of the last course of this season: felting a large shawl or a short waistcoat. After the first 3 friday mornings learning and practising techniques my students are ready for their 'masterpiece'. During this last whole day they will make their own clothing for the very first time. The students choose their own design, model and materials. I want them to feel free in this and dare to try something different.


De laatste dag van de laatste cursus van dit seizoen: een grote omslagdoek of een kort vestje vilten. Na de 1e 3 vrijdagochtenden vilt-technieken leren en uitproberen zijn mijn studenten klaar voor hun 'meesterstuk'. Tijdens deze laatste hele dag gaan ze voor het eerst hun eigen kleding vilten. De studenten kiezen hun eigen ontwerp, model en materialen. Ik wil ze daarin graag vrijlaten en moedig ze aan iets 'anders' te proberen.
 Some of my students are more experienced than the others, but all have made a wonderfull piece. Every time, at the end of a course, I notice the enthusiasm and the togetherness of the group. Some students are following my felt courses since the beginning of the studio,  regularly or with space in between, some students are still in the beginning phase. It doesnot matter. The atmosphere is always good, there is plenty of room, there is plenty of time to give instructions ( even to the insecure students), there is lots of fun.


De vilt-ervaring van mijn studenten verschilt nogal, maar iedereen heeft iets heel moois gemaakt. Elke keer als een cursus het einde nadert valt me het enthousiasme en de saamhorigheid van de groep op. Sommigen komen al vilten sinds de start van het atelier, regelmatig of af en toe, anderen zijn nog maar net begonnen met vilten. Dat geeft allemaal niets. De sfeer is altijd goed, er is meer dan genoeg ruimte, ik vind het belangrijk veel aandacht te geven aan de begeleiding en instructie (ook aan de wat onzekere studenten), er is altijd veel plezier. 
 At the end of the season I always have mixed feelings: I'm glad to have my studio for my self for some months, but I'm already starting to miss the joy together...


Aan het einde van het seizoen heb ik altijd gemengde gevoelens: Ik ben blij dat ik mijn atelier weer even voor mijzelf heb, maar ik weet dat ik het plezier samen ook zal missen...
Isnot she gorgious?
I have to start thinking about my new felt courses from September next.


Is ze niet geweldig?
Ik moet hard gaan nadenken over de vilt-cursussen die in september weer gaan starten.

donderdag 19 april 2012

It's raining cats and dogs and I'm as good as I can be...

 It's really a terrible spring, what the weather is concerned. Cold, rainy, windy. A difference of 15 degrees (Celsius) with spring last year. 
But...I'm happy!
Yesterday I received a positive message. My body accomodates no scary cancer cells. All needles were forgotten immediatly. Party time!!! Well...something is not quite okay, my immune system seems to be working to hard. Or something like that (will hear more next week). 
 I like to work hard, cannot be very wrong...?Or...? 
Felting time!!! 

Het is een vreselijke lente, wat het weer betreft dan. Koud, regen, wind. Een verschil van 15 graden met de lente van vorig jaar.
Maar...ik ben gelukkig!
Gisteren kreeg ik een goed bericht. Ik heb geen nare kankercellen die mijn lijf vervuilen. Alle naaldenherinneringen verdwenen als sneeuw voor de zon. Feest! Nou ja, er is wel iets aan de hand. Iets met mijn immuunsysteem. Dat werkt te hard ofzoiets. (Meer hoor ik volgende week). Dat kan toch niet erg zijn? Ik hou wel van hard werken.
Vilten!!!

These pieces are laying here already for a while. I have tried different kinds of wool (yeah...I know...again) and prefelt to felt together on my felting machine. Like it!

Deze grote lappen liggen er al weer een tijdje. Even verschillende wolsoorten (ja, alweer...) en voorvilt uitgeprobeerd op Jans, mijn machien. Mooi wel!


vrijdag 13 april 2012

I don't like needles...


Yesterday I almost fainted when the nurse couldnot get the infusion needle into my veins...Today I'm recovering another medical examination. My throat hurts, but I'm back felting (a little) again. Is it a reaction on yesterday that I grabbed the felt needles? 
Looking at the bumps of this experiment I thought it could look the same as my inner...
This felt piece is a kind of experiment with wool I never used before: Kap Merino carded fleece.  A kind of wool that felts very firm, it has a real short fiber. I hoped I should be able to make a firm kind of vessel, but I also wanted bumps on it. Unfortunately the Kap Merino layer at the outside (on top of 2 layers of Austral Merino and some Mountain Sheep) was felting so strong that this layer flattened completely. The bumps were almost dissapeared. I had to use the needle, although I don't like that. Especially after the experience of yesterday. But, welll...one has to do what one has to do...And the bumps are coming back!


Gisteren ging ik bijna van mijn stokje toen de verpleegster de naald van het infuus maar niet in mijn ader kreeg...Vandaag ben ik aan het herstellen van weer een medisch onderzoek. Mijn keel doet pijn, maar ik ben weer een beetje aan het vilten geslagen. Is het een reactie op gisteren dat ik de viltnaalden pakte?
Toen ik de bobbels op mijn viltwerk zag dacht ik 'zo zou ik er van binnen wel eens uit kunnen zien'...
Dit viltwerk is een experiment met wol die ik nog niet eerder heb geprobeerd: Kap Merino kaardvlies. Een wolsoort die zeer stevig vilt, met heel korte vezels. Ik hoopte dat ik er makkelijk een stevige 'vaasachtige' mee zou kunnen maken, maar ik wilde er ook bobbels op. Helaas viltte de Kap Merino laag aan de buitenkant ( bovenop 2 lagen Australische merino en wat bergschaap) zo stevig dat het een gladde, vlakke laag werd. De bobbels waren bijna verdwenen. Ik moest de naald wel gaan gebruiken, hoewel ik er niet dol op ben. Helemaal niet na mijn ervaringen gisteren. Maar, wat moet dat moet...En de bobbels zijn weer terug!

zondag 1 april 2012

Only simple squares...After 6 weeks of back and forth to the hospital for medical examinations I'm a little tired of it all. Every time I am nervous again and still I don't know anything. I am so very happy with the housework for the 'Fit-in-Filz' course! For my work with transparant felt I am making first a lot of samples of different kinds of wool. Just felting small squares. It makes my head empty. I just enjoy watching the fibres accompany each other into felt. I enjoy feeling the fibres change from singletons into hugging fibers. I enjoy watching the differences of the various wool, fibers, felt. I enjoy creating just simple squares. While listening to simple beautiful music, Ludovico Einaudi. It fills my heart!

Na 6 weken heen en weer naar het ziekenhuis voor medische onderzoeken heb ik er zó schoon genoeg van. Elke keer maak ik me toch weer behoorlijk nerveus. En ik weet nog steeds eigenlijk niet veel. Ik ben zo blij met het huiswerk dat ik 'moet' doen voor de 'Fit-in-Filz'cursus! Voor mijn werk met transparant vilt ben ik eerst allemaal proefjes aan het maken van verschillende wolsoorten. Alleen kleine vierkantjes vilten. Het maakt mijn hoofd leeg. Ik geniet van het samengaan van de wolvezels in vilt. Ik geniet van het moment dat je vilt voelt ontstaan. Ik geniet van de variëteit in wolletjes, vezels, vilt. Ik geniet van het maken van alleen maar kleine vierkantjes. Ondertussen luister ik naar prachtige muziek, Ludovico Einaudi. Het vult mijn hart!

zondag 11 maart 2012

Towards the snow...?

I just finished my spring-top, an example for one of the workshops I give at the moment. But first I have to show my latest winterfelt:

Before I went to Oberrot I made me a warm shawl and cap. I was going to the snow, wasnot I? Well, I havenot seen any snow overthere. I didnot wear my cap at all. Only back home in the Netherlands, in the freezing cold of the February-night  the trains didnot run, I was really glad I brought my cap!


Ik heb net het lente-topje af dat ik als voorbeeld gebruik voor een van de workshops die ik momenteel geef. Maar ik moet eerst nog even mijn laatste wintervilt laten zien: een sjaal en muts die ik gevilt had omdat ik 'naar de sneeuw' ging in Oberrot. Ik heb daar in het geheel geen sneeuw gezien, helaas. En mijn muts ook helemaal niet gedragen daar. Maar op weg naar huis was ik er wat blij mee toen ik strandde op vele perrons wachtend op een van de treinen die me steeds weer een stukje dichter bij huis brachten, in die ijskoude februarinacht waarin het treinverkeer een grote chaos werd. Wat was ik blij met mijn muts! Heerlijk warm!

woensdag 18 januari 2012

Poor sheep - Earm skiep

The initial ideas did change every week, every day, every hour...Some times I was lying in my bed, couldnot sleep, was thinking of my work and had really brilliant ideas. The next morning they were not that brilliant any more...Some times I suddenly knew 'I have to make it this way'...and changed my plans. The process took the time that it needed. The last week I suddenly knew how to make the middle part.
Now my triptych is finished. I cannot change anything anymore. I have delivered it to the museum, Het Kruithuis, in 's Hertogenbosch. It was a 2,5 hours drive. I had a stomach ache while driving to 's Hertogenbosch and a headache driving back home. I had given my baby in other's hands. Ouch!

'Poor sheep':
I'm living in the middle of an area where a lot of sheep are populating the fields. Every spring I welcome the newborn lambs in the meadows around my place. I love to see them enjoying life, to jump and run and play around. It's the nicest time of the year. But, while I look at the lambs, I can already 'hear' the ewes crying for their babies when they have been separated from their mothers later in the summer. It is the circle of life of a sheep. But...the cries of the ewes have marked my life...